Επικοινωνία

Kinetix Tele.com Hellas Ε.Π.Ε. 
Μ. Αλεξάνδρου 12
57010 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ. & Fax : 2310 556134 

Γενικές πληροφορίες: 
info@kinetix.gr

Πωλήσεις: 
sales@kinetix.gr

Τεχνικά θέματα & υποστήριξη: 
support@kinetix.gr